Usługi

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej prowadzącym działalność gospodarczą. Podstawowm celem działania zakładu jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych, a w szczególności:

  • produkcja i dostawa wody z wodociągu gminnego

  • przyjęcie i oczyszczanie ścieków komunalnych

  • konserwacja i usuwanie awarii sieci wod.-kan.

Terenem działania jest gmina Werbkowice.